flor d'ametller flor d'ametller flor d'ametller flor d'ametller

La gallina flor d’ametller

Es tracta d’una raça autòctona de Catalunya; des de fa molts anys que es cria en zones rurals d'aquesta terra, i es caracteritza per ser una gallina de mida reduïda, elegant i desperta, de diferents colors de base, però sempre clapada de blanc , recordant els pètals de les flors de l'ametller.

La seva gran utilitat en el galliner ha estat sempre la de covar, tant els seus propis ous com els d'altres espècies, això i el seu caràcter dòcil fan que sigui un animal molt fàcil de criar.

Des de fa relativament poc que es va iniciar la seva recuperació i selecció (ja que el nombre d'exemplars era molt escàs i es temia per la seva desaparició). Actualment hem creat l'associació (ARFA) Associació De avicultors de la Raça Flor De ametller, per unir els criadors, garantir la seva conservació i treballar per millorar.