flor d'ametller flor d'ametller flor d'ametller flor d'ametller

Galeria principal

Lot de flor ametller aperdiuada Trio de misteles
Polls varietat mistelas de 2 mesos Gall varietat mistela
Femella aperdiuada covant Detall del cap d'un gall aperdiuat
Femella aperdiuada amb polls Gall perdiuat ensenyant a beure als polls
Gall aperdiuat jove Pollet varietat aperdiuat
Pollet varietat porcellana Pollets varietat porcellana i aperdiuat